Humanitarni rad

Po broju i obimu humanitarnih akcija koje je organizovalo Udruženje „Anđeli čuvari“ za decu i bolesne u najrazličitijim ustanovama bolnicama, školama, predškolskim, specijalizovanim vaspitnim i socijalnim ustanovama, u ovom gradu ali i u široj regiji,  veoma brzo je postalo prepoznatljivo i van granica naše zemlje. Udruženje sarađuje i sa inostranim dobrotvornim asocijacijama, pa tako otkriva i povezuje esenciju čovečnosti sa ostvarenim smislom života.

Pomoć se ogledala u odeći i obući, posteljini, sanitetskom materijalu, opremi za bolnice i domove zdravlja, higijenskom materijalu, kancelarijskom nameštaju, lekovima, sportskoj opremi, školskim učilima, računarskoj opremi, radio i TV aparatima, knjigama. Pomoć se odnosila na pojednince, čitave porodice i  ustanove kao što su obdaništa, škole, Centar za socijalni rad, Kazneno-popravni zavod za maloletnike, kasarne, sportske klubove i dr.

Sa svojom svestranošću i uzornošću u vaspitnom, humanitarnom radu i kulturnom delanju, naše dobrotvorno Udruženje postalo je institucija koju odlikuje: brojnost volontera, potreba, neophodnost za određene ciljne grupe, opšte-društveni značaj, postojanost i istrajnost, osmišljenost svakog postupka, izvanredan menadžment, usklađenost sredstava i ciljeva sa etičkim, estetsko-saznajnim zahtevima i vrednostima.

Ovo je priča o sistemu vrenosti koje je uspostavilo naše Udruženje. Sistemu koji počiva na višegodišnjoj vaspitno-obrazovnoj tradiciji, stvaralačkoj promišljenosti, kvalitetnom, strpljivom i kontinuiranom radu. Sistemu koji svoju vrednosnu podlogu nalazi u pravim vrednostima u oblasti vaspitanja i obrazovanja. Sistemu koji se zasniva na predanom radu, sposobnostima, kreativnosti, estetici i dokumentarnosti.