O predsednici Udruženja „Anđeli čuvari“ Vesni Lazić

Rođena je 1969. godine u Valjevu, gde živi danas, radi i stvara.

Po zanimanju je strukovni vaspitač – specijalista za metodiku realizacije pripremnog predškolskog programa.

Predsednica je Udruženja „Anđeli čuvari“ i godinama se intenzivno bavi humanitarnim radom.

Veliki je humanista i heroina plemenitosti. Izuzetan  je pedagog i kulturni poslenik.

Sa svojom svestranošću i uzornošću u vaspitnom, humanitarnom radu i kulturnom delanju, sa svojom vaspitnom ustanovom – Kreativnom radionicom Pinokio i dobrotvornim Udruženjem, postala je i sama – institucija.

Apsolutno je posvećena radu sa decom i korisnicima iz ranjivih kategorija i njena motivacija je ljubav prema deci, i pomoć istima kroz različite vidove kako edukacije, tako i dugogodišnjeg organizovanja brojnih humanitarnih akcija u okviru Udruženja „Anđeli čuvari“.

Učesnica je brojnih edukativnih seminara, kao i autor brojnih radova koje je objavila iz oblasti pedagoškog i inkluzivnog rada. Sa pravom se može reći da je jedna od začetnica inkluzivnog rada sa decom u našem gradu, jer je hrabro pristupila istom, u vreme kad su mnogi osporavali početke inkluzije u prosveti, i ostalim oblastima. Počasni je član brojnih asocijacija kako u zemlji, tako i u inostranstvu. O njenom volonterskom radu u okviru humanitarne organizacije na čijem je čelu, postoje brojna pisana svedočanstva i nagrade.

Magistar Jovanka Božić, profesor Valjevske gimnazije, dugogodišnja saradnica ovog Udruženja, u emisiji „ Dobro u ljudima“   Televizije Novi Sad,  o Vesni Lazić kaže:

„Vesna Lazić je sinonim za univerzalnu i uzvišenu personalnost. Veliki je humanista i heroina plemenitosti. Izuzetan  je pedagog i kulturni poslenik. Sa svojom svestranošću i uzornošću u vaspitnom, humanitarnom radu i kulturnom delanju, sa svojom vaspitnom ustanovom – Kreativnom radionicom Pinokio i dobrotvornim Udruženjem, postala je i sama – institucija.

U najkraćem ime Vesne Lazić, i njen dobrotvorni i vaspitni rad, sinonim je za mnoge lepe reči, a ja ću pomenuti samo one na slovo“E“kao što su:

  • Entuzijazam u radu,
  • Energija u sveukupnom posvećenju;
  • Empatija, saosećanje sa decom i ranjivim grupama;
  • Emocija – svemu sa ljubavlju pristupa;
  • Erudicija u pedagoškom znanju;
  • Ekspertnost, stručnost – shvaćena kao proces napredovanja i stalnog usavršavanja u oblasti kreativnog rada sa decom;
  • Evaluacija, stalno ocenjivanje, vrednovanje sopstvenog stvaralaštva, najvišim merilima koja potvrđuju visoke standarde i vrednost ostvarenog;
  • Elokvencija, rečitost u govoru upućuje na sigurnost da se časno delo stvara;
  • Ekspresija – izražajnost u inovacijskom i stvaralačkom pedagoškom motivu, prenosivom na sve edukativne sadržaje i nivoe;
  • Edukacija kojom oplemenjuje ne samo uzrasnu populaciju kojoj se obraća, već i šire društveno okruženje.

Pa su tako (i zato) sva njena svojstva, karakterologija u celini i sveukupna profesionalna i ljudska ostvarenost – blagodetna za ugledanje“.