Obuka vaspitača i stručnih saradnika

Dana 16.maja 2016 godine u prostorijama Kreativne radionice “ Pinokio “ održana je obuka vaspitača i stručnih saradnika koja je predviđena po projektu javnih radova udruženja „Anđeli čuvari“. Predavač je dr. pedagoških nauka Mira Jovanović. Održana je radionica na temu „Pogledajmo decu oko nas“.

Stručni saradnici i vaspitači tokom predavanja istakli su koliki je značaj zapravo razmena iskustava unutar inkluzivnog rada. O samoj inkluziji svako je ponaosob izneo svoj stav, predočio svoja iskustva i sublimirao svoj uticaj na sprovođenje same inkluzije.

Interesantno je istaći da svi imaju slučajno veoma slična iskustva i da je njihova uloga jako složena unutar samog inkluzivnog rada. Najveći uspeh svakako je bogata i sadržajna saradnja sa roditeljima, koji su aktivni učesnici u inkluzivnom procesu.