Anđeli čuvari – Godine rada, stvaranja, gradnje…

Postoje i opuštajući trenutci koji se spontano dese u okviru same radne atmosfere. Tokom 15. godina rada, stvaranja, gradnje u naše Udruženje “ Anđeli čuvari “ utkano je pre svega mnogo ljubavi, predanosti, i posvećenosti ne samo radu sa decom, već i humanitarnom radu. Zvezda vodilja celokupnog rada, i motivacija u radu su nesebična ljubav, toplota i humanost kroz rad sa decom i kroz projekte koji su usko vezani za rad sa decom. Naših petnaest godina rada i opuštajući trenutci tokom radne atmosfere, zabeleženi su fotografskim objektivom, na razne načine.